Tuoteryhmät

Euro Toimistotukut-ketjun verkkokaupan yleiset käyttöehdot ja rekisteriseloste

1. Yleistä käyttöehdoista

EuroToimistotukut –ketjun valtakunnallinen verkkokauppa on tarkoitettu Suomeen rekisteröityjen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Asiakkaan tulee olla rekisteröitynä kaupparekisterissä (y-tunnus) ja asiakkaan laskutus- ja toimitusosoitteet tulee olla Suomessa. Euro Toimistotukut Oy:llä ja Euro Toimistotukut-ketjun osakasliikkeillä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen verkkokaupan käyttöoikeuden myöntämistä.

2. Asiakkaaksi rekisteröityminen

Asiakas toimittaa Euro Toimistotukut Oy:lle tai ketjuun kuuluvalle osakasliikkeelle yhteystiedot joiden perusteella asiakkaalle avataan järjestelmään asiakasnumerot ja myönnetään verkkokaupan käyttäjätunnukset. Perustettavat asiakasnumerot vastuutetaan asiakkaan palvelusta ja toimituksista vastaavalle Euro Toimistotukut-ketjun osakasliikkeelle. Ketjusopimusasiakkaiden toimipisteiden osakasliikeohjauksesta päättää Euro Toimistotukut Oy.

3. Tuotteet

Euro Toimistotukut –verkkokaupan sisältämät tuotetiedot on saatu tuotteiden valmistajilta ja/tai maahantuojilta. Osa tiedoista on kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia referenssitietoja tai viitteellisiä kuvia, jolloin toimitetun tuotteen ominaisuudet saattavat poiketa joiltakin osin verkkokaupassa esiintyvästä kuvauksesta. Euro Toimistotukut Oy tai ketjuun kuuluvat osakasliikkeet eivät vastaa mahdollisista tuotetiedoissa esiintyvistä virheistä.            

4. Myyntierät ja toimituspakkaukset

Verkkokauppa näyttää pienimmän mahdollisen toimituserän (kpl, pks, tms). Osassa tuotteista verkkokauppa pyöristää automaattisesti lähimpään mahdolliseen toimituserään. Euro Toimistotukut ketjun osakasliikkeessä on oikeus pyöristää tilattu määrä lähimpään täyteen pakkauskokoon jos poikkeama on vähäinen.

5.  Hinnat

Verkkokauppa esittelee tuotteiden hinnat rekisteröityneille asiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja. Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.

6. Tilaukset ja toimitukset

Verkkokauppa ohjaa automaattisesti asiakkaan tekemät tilaukset siihen Euro Toimistotukut –ketjun osakasliikkeeseen, johon asiakkaan asiakasnumero on vastuutettu. Kyseinen osakasliike vastaa kaikista ko asiakkaan toimituksista ja asiakaspalvelusta. Osakasliike toimittaa tilatut tuotteet asiakkaalle asiakaskohtaisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tai käyttäen kulloinkin edullisinta jakelutapaa.

7. Laskutus ja maksutavat

Euro Toimistotukut –ketjun verkkokaupasta tilatut tuotteet laskutetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Laskuttajana on joko ketjuun kuuluva osakasliike tai Euro Toimistotukut Oy (ketjusopimusasiakkaat).

8. Reklamaatiot

Tuotteisiin ja toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa sille Euro Toimistotukut-ketjun osakasliikkeelle joka on kyseisen toimituksen suorittanut. Osakasliike vastaa reklamaation käsittelystä sekä siihen liittyvistä oikaisutoimista (tuotevaihto, hyvitykset jne).

 9. Takuu

Euro Toimistotukut –ketju noudattaa tuotteiden valmistajien ilmoittamia takuuehtoja.

10. Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999, 10§)

 a) Rekisterinpitäjä on Euro Toimistotukut Oy (0853610-9).
     Osoite: Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, Finland.

 b) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Toimitusjohtaja Jukka Muranen, p. +358 50 373 3002, jukka.muranen@eurotoimistotukut.fi

 c) Rekisterin nimi: Euro Toimistotukut Oy:n asiakasrekisteri

 d) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Euro Toimistotukut-ketjun asiakkaiden asiakassuhteen hoito: asiakaspalvelun toteuttaminen, asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän toteuttaminen, asiakassuhteeseen perustuvan markkinointiviestinnän toteuttaminen.

 e) Rekisterin tietosisältö: Asiakassuhteeseen perustuviin yritystietoihin liittyvien yhteys-ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, tilausoikeuksiin ja asemavaltuutukseen liittyvät tiedot.

 f) Säännönmukaiset tietolähteet: Kaikki rekisterissä olevat tiedot on saatu Euro Toimistotukut –ketjun asiakkailta tai asiakkaan erikseen ilmoittamasta lähteestä.

 g) Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Euro Toimistotukut Oy sekä Euro Toimistotukut-ketjuun kuuluvat osakasliikkeet eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 h) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Euro Toimistotukut Oy tai  Euro Toimistotukut –ketjuun kuuluvat osakasliikkeet eivät luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 i) Rekisterin suojauksen periaatteet: Euro Toimistotukut Oy ylläpitää rekisteriä vain erikseen nimettyjen henkilöiden toimesta joille on myönnetty järjestelmän edellyttämät kirjautumistunnukset. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisina. Rekisteritietojen muutokset perustuvat aina asiakkaan ilmoitukseen tai asiakkaan kanssa sovittuun käytäntöön. Rekisterinpitäjä on varmistanut rekisterin suojauksen siten että ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisterin tietoihin. Rekisterin tiedot on suojattu tietoturvariskeiltä ja varmistettu häiriötilanteiden varalta.